Wednesday, October 21, 2015

Tái chế lại ảnh từ thước phim cũ ngày xưa, cách rửa ảnh bằng photoshop :)

VIDEO HD: CLICK

>>> CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG! :)

2 comments: