Saturday, November 7, 2015

Chúng ta đều biết Blogger đã có tính năng tạo trang tĩnh (static_page) giúp người dùng tạo các trang chuyên biệt như trang giới thiệu (About), trang liên hệ (Contact)… Đặc trưng của các trang tĩnh là không được duyệt hiển thị trên trang chính (kiểu trang index gồm trang chủ, trang nhãn và trang lưu trữ). Tuy nhiên Blogger giới hạn số trang tĩnh tối đa được tạo cho mỗi blogspot là 20 trang. Dường như con số này quá khiêm tốn so với nhu cầu sử dụng của bạn. Nào là trang nén CSS, trang mã hóa, trang mã màu, trang liên kết, trang sản phẩm, trang dịch vụ, trang diễn đàn, trang liên hệ, trang giới thiệu, trang góp ý, trang lưu bút … Tính ngót ra cũng đến trên dưới hai chục trang như vậy. Thế thì làm sao để thỏa mãn nhu cầu tạo trang riêng biệt như thế.

Bạn có thể xem DEMO (Chú ý ở tiện ích Recent Posts có hiển thị 2 bài viết đầu tiên thuộc 1 nhãn song đến trang chủ thì không nhìn thấy chúng nữa).

Lời giải đáp lại đụng đến các lệnh điều kiện trong cấu trúc XML của Template. Ở đây mình sẽ gán một nhãn chung cho các bài viết được dùng để tạo trang riêng biệt giống trang tĩnh, ví dụ tên nhãn là HiddenLabel. Nào chúng ta hãy bắt đầu thực hiện như sau:

» Cách 1: Ẩn bài viết thuộc nhãn nhất định ở kiểu trang index!

1. Đăng nhập vào tài khoản Blogger
2. Vào phần Mẫu (Template)
3. Chọn chỉnh sửa HTML (Edit HTML)
4. Tìm thẻ sau:
<b:include data='post' name='post'/>
- Lệnh include ở trên sẽ giúp duyệt hiển thị các bài viết ở tất cả các kiểu trang. Vậy ta bắt đầu thay nó bằng đoạn code bên dưới:
<!-- Điều kiện nếu ở kiểu trang index -->
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
<!-- Điều kiện nếu ở các bài viết có gắn nhãn -->
<b:if cond='data:post.labels'> <b:loop values='data:post.labels' var='label'> <b:if cond='data:label.name != &quot;HiddenLabel&quot;'>
<!-- Ở đây đặt điều kiện cho các nhãn, hiển thị bài viết của tất cả các nhãn ở trang index, trừ nhãn có tên HiddenLabel -->
<b:include data='post' name='post'/> <!-- Kết thúc điều kiện cho các nhãn --> </b:if> </b:loop> <b:else/>
<!-- Nếu các bài viết không gắn nhãn thì cũng cho hiển thị ở trang index -->
<b:include data='post' name='post'/> </b:if> <b:else/>
<!-- ở kiểu trang còn lại là các trang item thì -->
<b:include data='post' name='post'/> </b:if>
5. Tiếp theo là ẩn liên kết nhãn HiddenLabel ở cuối bài viết hoặc dưới tiêu đề bài viết để khi ta đọc đến các bài viết thuộc nhãn HiddenLabel thì sẽ không nhìn thấy liên kết của nó.
5.1. Tìm tất cả các đoạn code như bên dưới.
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
<a expr:href='data:label.url' 
rel='tag'><data:label.name/></a><b:if 
cond='data:label.isLast != &quot;true&quot;'>,</b:if>
</b:loop>
5.2.. Rồi thay nó bằng đoạn code bên dưới.
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
<b:if cond='data:label.name != &quot;HiddenLabel&quot;'>
<a expr:href='data:label.url' 
rel='tag'><data:label.name/></a><b:if 
cond='data:label.isLast != &quot;true&quot;'>,</b:if>
</b:if>
</b:loop>
6. Lưu Template là hoàn thành.
- Bằng cách này chúng ta có thể tạo được rất nhiều trang riêng biệt có tính năng không hiển thị ở kiểu trang chính như trang tĩnh vậy, miễn là ta gán cho các bài viết đó chung cho một nhãn nhất định.

» Cách 2: Ẩn một nhãn ở kiểu trang Index:

- Các bạn thực hiện từ bước 1 đến bước 5.1 ở cách 1 bên trên. sau đó thay code bước 5.2 thành đoạn code bên dưới:
<!-- Điều kiện nếu ở kiểu trang index -->
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
<!-- Điều kiện nếu ở các bài viết có gắn nhãn -->
<b:if cond='data:post.labels'>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
<b:if cond='data:label.name != &quot;Tên nhãn 1&quot;'>
<b:if cond='data:label.name != &quot;Tên nhãn 2&quot;'>
<b:include data='post' name='post'/>
<!-- Kết thúc điều kiện cho các nhãn -->
</b:if></b:if>
</b:loop>
<b:else/>
<!-- Nếu các bài viết không gắn nhãn thì cũng cho hiển thị ở trang index -->
<b:include data='post' name='post'/>
</b:if>
<b:else/>
<!-- ở kiểu trang còn lại là các trang item thì -->
<b:include data='post' name='post'/>
</b:if>
- Lưu Template là hoàn thành.
Theo: thuthuattblogger.

1 comment:

  1. bạn ơi hiện tại của mình trang label không hiển thị 1 bài nào có phải do tác giả cho an bai viet o trang label không và có cách nao mở nó lên
    http://book-youtube.blogspot.com/

    ReplyDelete